The root to it all

 The root to it all
Det var den här bilden som en gång i tiden la grunden till idén om projektet Den osynliga kroppen. Den är helt enkelt roten till utställningen.
Bilden visar en hårsäck där man är intresserad av att särskilt undersöka cancer ”hotspots”, områden i huden där det är gynnsamt för muterade celler att initiera cancertillväxt.
På Maria Kaspers labb vid Karolinska Institutet studerar man mikromiljöer i huden, som till exempel dessa hotspots, för att förstå deras samband till sårläkning och cancer. Nyligen visade labbet en kartläggning av 25 olika celltyper i huden och hårsäcken, vilket är av stor betydelse för att förstå hudens funktioner i både friskt tillstånd och vid sjukdom.

Forskning

Karl Annusver // Maria Kasper lab

The root to it all