Homo Digitalis

Lode Kuylenstierna (1983) arbetar multidisciplinärt i medier som skulptur, film och måleri. Han tog examen från masterprogrammet i konsten på Royal Institute of Arts, Stockholm, 2017. Han har även utbildat sig på Idun Lovén 2010 – 2012, 360 grader film 2009–2010, Stockholms filmskola 2005–2007 och Nyckelviksskolan 2004–2005.

Vad skapar en människa? Det är en fråga om individen och den fria viljan. Frågan vänder jag framför allt mot materialet, estetiken, kulturen och genetiken som ständigt omger oss och formar oss som människor i vår vardag. Homo digitalis är den nya människan, för lika mycket som en förhistorisk kropp förseglad i tiden är Homo Digitalis ett molekylärt utsnitt av den expanderande digitala kroppen.

Homo digitalis är den nya människan, för lika mycket som en förhistorisk kropp förseglad i tiden är Homo Digitalis ett molekylärt utsnitt av den expanderande digitala kroppen. När jag skapade skulpturerna Homo digitalis så arbetade jag hela tiden med principen att det ska finnas motstånd i de textila formerna.

Det har gjort att jag varit tvungen att forcera ihop till exempel en rund form med en kantig form. Så fort formerna började följa varandra mot något behagligt, avbröt jag och forcerade istället på en ny form som inte vill passa in. Resultatet blev oförutsägbara utväxter av kroppar som befinner sig i en ständig kamp mot mig och min process. Som uppstoppade gosedjur är skulpturerna representationer till läran om livet samtidigt har min metod fått givit kropparna en performativ kvalité av att vilja vrida sig ur sin egen kropp, berättar Lode Kuylenstierna.

Konstverk

Lode Kuylenstierna konstnär och regissör