Cellfie

Cellfie är en digital installation bestående av nio, roterande, unika celltyper i kroppen och ger en liten inblick i människans vackra mikrokosmos.

Cellerna är livets grundläggande byggstenar men vi vet förvånansvärt lite om dem. Cellerna varierar otroligt mycket inom kroppen, som ett resultat av att olika gener aktiveras specifikt i varje vävnad. Att förstå våra celler, kroppar och tankar har alltid varit en av människans utmaningar.  Med relativt nya verktyg som encellssekvensering kan vi nu utforska cellerna på detaljnivå.

Installationen är skapad med detaljerad data från Allen Cell Explorer. Plattformen erbjuder en unik visualisering av mångfalden hos mänskliga stamceller genom att kombinera storskaliga bilddata i 3D, prediktiva modeller, observationer av celler, detaljerade metoder och celllinjer som är tillgängliga för forskare runt om i världen för att hjälpa forskningen framåt.

Allen Institute är engagerade i att svara på några av de största frågorna inom biovetenskapen och vill bidra till att forskningen snabbt kan gå framåt över hela världen. Institutet grundades av Paul G. Allen, som också är känd som medgrundare till Microsoft tillsammans med Bill Gates.

Installation

Den osynliga kroppen