Anatomia universale

I samarbete med Hagströmerbiblioteket visas ett antal verk ur ett medicinhistoriskt perspektiv.

Ett av verken som visas är Paulo Mascagni (1752-1815) Anatomia Universale, (Florens, 1833)
Anatomia universale anses vara en av de mest spektakulära anatomiska atlas som någonsin producerats. Konstnären Antonio Serrantoni var ansvarig för teckning, gravering och handfärgning av de fantastiska illustrationerna. De publicerades först i naturlig storlek, i en volym, i storformat (70 x 100 cm) vilket uppenbarligen var omöjligt att använda i fält. Senare reducerades den till en ny version med de 75 graverade sidorna i normal storlek, tryckt i färger och färdigställda för hand.

Paulo Mascagni (1752-1815)