Bilder och visualiseringar är viktiga redskap i forskningen, jämte siffror och bokstäver.

– Yes well, the challenge of science is to end all challenges, skrattar Shintaro Aibara. Han är en ung postdoc i den ansedda Alexey Amunts forskargrupp som nyligen har gjort en stor upptäckt med hjälp av visualiserade strukturer av enskilda proteinkomplex tack vare deras ambitiösa arbete och med hjälp en av världens skarpaste kryo-elektronmikroskop, som finns tillgänglig för forskargruppen på Science for Life Laboratory i Stockholm. På ren svenska betyder det att just det labbet specifikt forskar på hur mycket små saker och ting i kroppen ser ut. Bilder och visualiseringar är viktiga redskap i forskningen, jämte siffror och bokstäver, inte bara för Amunts forskargrupp utan för många medicinska labb.

– Jag ville göra den här utställningen för att visa på nya sätt att informera om och väcka nyfikenhet för medicinsk forskning. Ett pressmeddelande räcker inte längre för att väcka intresse, säger Mona Norman, kommunikationsansvarig på Ragnar Söderbergs stiftelse – initiativtagare till utställningen. Vi hoppas på olika sätt kunna inspirera till intresse för forskning och nytänkande.

Den osynliga kroppen är en unik utställning med bilder från medicinska labb. Utställningen visar och beskriver forskning i framkant från ett annorlunda perspektiv, det visuella – men som dock inte kan ses med blotta ögat. Utställningen skildrar normal- och sjukdomstillstånd genom vackra bilder, fascinerande installationer och inspirerande filmer.

– Idén till utställningen väcktes när jag fick se en bild från en av de forskare som stiftelsen finansierar. Jag fascinerades av att bilden, som användes för att studera cancer, kunde vara så vacker! Det är något särskilt häftigt med kombinationen av något så hemskt och något så vackert i samma bild beroende på hur man betraktar den och vad man vet om bilden, fortsätter Mona Norman.

Utställningen vill upplysa om medicinsk forskning med bilden som utgångspunkt och därigenom berätta historier om pågående forskning. I utställningen finns också ett historiskt perspektiv som inkluderar material från Hagströmerbibliotekets arkiv och även samtida bidrag från fotografen Lennart Nilsson. Därtill visas en del som handlar om den tekniska utvecklingen av visualisering som en del i medicinsk forskning.

– Det är ett privilegium för den vetenskapliga sfären att ges möjlighet att dela med sig av skönheten och passionen för sitt dagliga arbetsliv till samhället som helhet. Verken presenterar inte bara en mängd vackra färger och former utan besitter information om beståndsdelar i molekyler i olika omfattningar vid hälsa och sjukdom. Utställningen avslöjar skönheten inom oss, säger en av utställningens vetenskapliga koordinatorer Saida Hadjab.

Utställningen görs i samarbete med

FÖRELÄSNINGAR I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN

28 november, hjärnan inifrån och ut

Sten Linnarsson, professor vid Karolinska Institutet med fokus på singel cell-sekvensering. Ingår i styrgruppen för det globala projektet Human Cell Atlas.

Malin Parmar, professor vid Lunds universitet med fokus på nya tekniker för att behandla Parkinsons sjukdom.

Konstantinos Meletis, docent vid Karolinska Institutet med fokus på beroendeproblematik, autism och depression.

Läs mer här

5 december, cancerforskning i framkant
Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet, utnämnd till Årets cancerforskare 2017.

Klas Kärre, professor i immunologi vid Karolinska Institutet och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Läs mer här

12 december, geneditering & fertilitet – editing humanity 
Julius Hreinsson, laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin Karolinska sjukhuset

Nerges Winblad, doktorand på Fredrik Lanners laboratorium vid Karolinska Institutet och expert på CRISPR/Cas9 genediteringsteknik. Nerges Winblad studerade vid Broad Institute på Feng Zhangs labb, en av pionjärerna som utvecklat tekniken.

Alvaro Paza Reyes, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet – expert på embryonalutveckling och geneditering – Alvaro Paza Reyes är en av de första forskarna som genomfört experiment med CRISPR/CAS9 på mänskliga embryon.

Moderator
John Paul Schell, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet – expert på tidiga utvecklingsstadier och stamcellsbiologi.

Läs mer här