Hjärnan inifrån och ut

28 NOV, 17.15

Visste du att:

 • Människan består av 37 miljarder celler enligt de senaste uppskattningarna.
 • Forskare har lyckats omvandla hudceller till dopaminceller – samma typ av celler som försvinner hos de som lider av Parkinsons sjukdom – och som kan transplanteras i hjärnan.
 • Störningar såsom autism, depression och drogberoende eventuellt kan bero på hur hjärnan är kopplad snarare än en obalans i hjärnan?

Träffa ledande forskare som berättar om högaktuella pågående projekt, framgångar och forskningsutmaningar som rör hjärnan. Lär dig mer om hjärnforskningens historia, hur nya visualiseringmetoder fungerar och varför det bidrar till forskningsframgångar. Hör om de senaste teknikerna såsom singelcell-sekvensering, optogenetik och pluripotenta stamceller (iPS), som driver forskningen framåt.

Få svar på frågor om vad vi vet om hjärnan, vilka de senaste rönen är, vilka ambitioner forskarna har för behandlingsstrategier för olika neurosjukdomar och vad det är som driver forskningen framåt just nu. Välkommen att ställa dina frågor på plats!

MEDVERKANDE
Sten Linnarsson, professor vid Karolinska Institutet med fokus på singel cell-sekvensering. ingår i styrgruppen för det globala projektet Human Cell Atlas.

Malin Parmar, professor vid Lunds universitet med fokus på nya tekniker för att behandla Parkinsons sjukdom

Konstantinos Meletis, docent vid Karolinska Institutet med fokus på beroendeproblematik, autism och depression.

Om cancer

5 december, 17.15

Visste du att cancer är cirka 200 olika sjukdomar?
Många är vi som haft nära och kära som drabbats av cancer i någon form och som har många frågor om stort och smått som rör cancersjukdomar. Välkommen till en föreläsning om cancerforskning i framkant med Årets cancerforskare Lena Claesson-Welsh och Cancerfondens nämndsordförande Klas Kärre.

 • Vad vet vi egentligen om cancer idag?
 • Vilka är de senaste forskningsrönen?
 • Hur ser utsikterna ut för nästa generations behandlingsstrategier?
 • Vad det är som driver forskningen framåt just nu?

Välkommen att ställa just dina frågor på plats!

Seminariet görs i samarbete med Cancerfonden.

MEDVERKANDE
Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet

Klas Kärre, professor i immunologi vid Karolinska Institutet och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Editing humanity

12 december, 17.15

Träffa kunniga forskare som berättar om högaktuella pågående projekt, framgångar och forskningsutmaningar som rör geneditering och den revolutionerande tekniken som kallas för CRISPR/Cas9.

 • Vilka är de stora kontroverserna kring geneditering?
 • Hur säker är tekniken?
 • På vilka sätt kan geneditering användas och vilka är möjligheterna?
 • Kommer barn kunna ”tillverkas” på labb?

Hör forskarna berätta om bland annat nuvarande praxis vid fertilitetsproblematik, utvecklingen av genediteringstekniken, insatser och möjligheter i grundforskningen och de utmaningar som ligger framför fältet.

Välkommen att ställa dina frågor på plats! Detta seminarium hålls på engelska.

MEDVERKANDE
Julius Hreinsson, laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin Karolinska sjukhuset

Nerges Winblad, doktorand på Fredrik Lanners laboratorium vid Karolinska Institutet och expert på CRISPR/Cas9 genediteringsteknik. Nerges Winblad studerade vid Broad Institute på Feng Zhangs labb, en av pionjärerna som utvecklat tekniken.

Alvaro Paza Reyes, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet – expert på embryonalutveckling och geneditering – Alvaro Paza Reyes är en av de första forskarna som genomfört experiment med CRISPR/CAS9 på mänskliga embryon.

Moderator
John Paul Schell, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet – expert på tidiga utvecklingsstadier och stamcellsbiologi.