Nobelpriset i kemi 2017, kryoelektronmikroskopi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelas tre forskare som utvecklat kryoelektronmikroskopi. Med hjälp av kryoelektronmikroskopi kan forskare frysa biomolekyler mitt i flyktiga rörelser och avbilda dem med en oerhört detaljerad upplösning.

Tekniken har tagit biokemin in i en ny era. – Kungl. Vetenskapsakademien

Det har tidigare varit besvärligt att med hjälp av tillgängliga tekniker ta fram bilder av kroppens alla molekylära funktioner. Kryoelektronmikroskopin har förändrat detta. Nu kan forskare frysa biomolekyler mitt i rörelse och visualisera förlopp som man tidigare aldrig har kunnat se – vilket är avgörande för den grundläggande förståelsen av livets kemi och framtida läkemedelsutveckling.

Ett exempel på Krypelektronmikroskopi i praktiken
Med hjälp av kryoelektronmikroskop, även kallat kryo-EM, visualiserar Alexey Amunts och hans forskargrupp vid Stockholms universitet och Science for Life Lab strukturer av enskilda proteinkomplex. Resultatet blir en mycket detaljerad tredimensionell modell av biologiska strukturer. Visualiseringarna ger viktig information om de strukturer och mekanismer som styr cellens funktion. Amunts och hans forskargrupp har skapat bilder av strukturer hos mitoribosomen, som sätter igång cancercellers metabolism. Mitoribosomen tros vara en svaghet för tumörer och därmed ett mål för behandling av cancer. Gruppen fångade de första högupplösta bilderna av ett läkemedel bundet till mitoribosomen, något som nu öppnar möjligheter för strukturbaserad läkemedelsdesign med hjälp av kryo-EM.

Se en kortfilm om kryoelektronmikroskopi här