30 november, 2017

Daily Archives

  • Nobelpriset i kemi 2017, kryoelektronmikroskopi

    Nobelpriset i kemi 2017 tilldelas tre forskare som utvecklat kryoelektronmikroskopi. Med hjälp av kryoelektronmikroskopi kan forskare frysa biomolekyler mitt i flyktiga rörelser och avbilda dem med en oerhört detaljerad upplösning.
    Tekniken har tagit biokemin in i en ny era. – Kungl. Vetenskapsakademien
    Det har tidigare varit besvärligt att med hjälp av tillgängliga tekniker ta fram bilder av kroppens alla […]