Medverkande: Christian Partos, konstnär

Christian Partos (1958) arbetar med skulpturala objekt och tekniska installationer. Han har utbildat sig i kemi och konsthistoria vid Lunds universitet 1978–1980, Nyckelviksskolan på Lidingö 1981–1982 och Konstfacks skulpturlinje i Stockholm 1983–1988. Christian Partos har tilldelats bland andra Beckers Konstnärstipendium 2001, Lengertz konstpris 2015 och Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2015.

Den osynliga kroppen visar Christian Partos verk Bok, 2013.

Christian Partos har lämnat till besökaren att tolka verket i den kontext den befinner sig i.