26 november, 2017

Daily Archives

  • Cellfie, inblick i kroppens mikrokosmos

    Cellfie är en digital installation bestående av nio, roterande, unika celltyper i kroppen och ger en liten inblick i människans vackra mikrokosmos.

    Cellerna är livets grundläggande byggstenar men vi vet förvånansvärt lite om dem. Cellerna varierar otroligt mycket inom kroppen, som ett resultat av att olika gener aktiveras specifikt i varje vävnad. Att förstå våra celler, kroppar och […]