Föreläsning: om geneditering och fertilitet

Vi föder barn allt senare, vilka följder får det? Hör om moderna IVF-behandlingar och om forskning om fertilitetsproblematik. Välkomna att träffa kunniga forskare som berättar om geneditering och den revolutionerande CRISPR/Cas9-tekniken!

– Vilka är de stora kontroverserna kring geneditering?
– Hur säker är tekniken?
– På vilka sätt kan geneditering användas och vilka är möjligheterna?
– Kommer barn kunna ”tillverkas på labb”?

Hör forskarna berätta om bland annat nuvarande praxis vid fertilitetsproblematik, utvecklingen av genediteringstekniken, insatser och möjligheter i grundforskningen och de utmaningar som ligger framför fältet. Välkommen att ställa dina frågor på plats den 12 december klockan 17.15

MEDVERKANDE:
Julius Hreinsson, laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin Karolinska sjukhuset

Nerges Winblad, doktorand på Fredrik Lanners laboratorium vid Karolinska Institutet och expert på CRISPR/Cas9 genediteringsteknik. Nerges Winblad studerade vid Broad Institute på Feng Zhangs labb, en av pionjärerna som utvecklat tekniken.

Alvaro Paza Reyes, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet – expert på embryonalutveckling och geneditering – Alvaro Paza Reyes är en av de första forskarna som genomfört experiment med CRISPR/CAS9 på mänskliga embryon.

Moderator
John Paul Schell, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet – expert på tidiga utvecklingsstadier och stamcellsbiologi.