10 november, 2017

Daily Archives

 • Föreläsning: om geneditering och fertilitet

  Vi föder barn allt senare, vilka följder får det? Hör om moderna IVF-behandlingar och om forskning om fertilitetsproblematik. Välkomna att träffa kunniga forskare som berättar om geneditering och den revolutionerande CRISPR/Cas9-tekniken!

  – Vilka är de stora kontroverserna kring geneditering?
  – Hur säker är tekniken?
  – På vilka sätt kan geneditering användas och vilka är möjligheterna?
  – Kommer barn kunna […]