Resistance is futile*

Att Förtvina
Idag är det internationella ALS-dagen. Men vad är ALS?
ALS, amyotrofisk lateral skleros, är en dödlig sjukdom där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen successivt dör vilket leder till muskelförtvining och förlamning tills kroppen inte längre orkar. Muskler i foten som förbind till motoriska nervceller i ryggmärgen är mycket känsliga och drabbas oftast tidigt vid ALS, medan muskler runt ögat som förbinds till nervceller i hjärnstammen är mycket motståndskraftiga mot ALS.

*Resistance is futile: Bilden visar en frisk muskel i foten som förbinds till motoriska nervceller i ryggmärgen som är mycket känslig och som oftast drabbas tidigt vid ALS. Titeln kommer från serien Star Trek och är en träffande beskrivning av när ALS erövrar kroppen – men det är också en beskrivning av hur forskarna ser på sitt hårda arbete:

”lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.”

 

Bilden visar friska muskler runt ögat som förbinds till nervceller i hjärnstammen. Dessa är av okänd anledning mycket motståndskraftiga mot ALS.

The last frontier: friska muskler runt ögat som förbinds till nervceller i hjärnstammen. Dessa är av okänd anledning mycket motståndskraftiga mot ALS.

 

Forskningen gör framsteg
På Eva Hedlunds labb vid Karolinska Institutet försöker man att bättre förstå de mekanismer som gör att de motoriska nervcellerna som styr ögats muskulatur är så motståndskraftiga. De har identifierat ett antal faktorer som gör dem starka. När dessa faktorer applicerats på de mer känsliga motoriska nervcellerna så blir även de mer resistenta och överlever längre. Mot nya framsteg.