Visualisering av information är ett viktigt verktyg i den medicinska forskningen. I utställningen ser vi hur konst i vetenskapen motsvarar det vackra men också det onda: sjukdomar visar sig kunna ha fascinerande färger och former. Det är med bilden som utgångspunkt som historier om avancerad forskning beskrivs.

Detta är ett litet urval av verk som visas på utställningen.

 • Can you take it away?

 • The milky way

 • See my pattern

 • Feelings

 • In my skin

 • It’s all connected

 • RESISTANCE IS FUTILE

 • Pain

 • One is healthy both are beautiful

 • Eros I

 • Light me up

 • The root to it all