Föreläsning: hjärnan inifrån och ut

Visste du att människan består av, enligt de senaste uppskattningarna, 37 miljarder celler, att man har lyckats omvandla hudceller till dopaminceller – samma typ av celler som försvinner hos de som lider av Parkinsons sjukdom – och som kan transplanteras i hjärnan och att det föreslagits att störningar såsom autism, depression och drogberoende kan bero på hur hjärnan är kopplad snarare än en obalans i hjärnan?

Träffa ledande forskare som berättar om högaktuella pågående projekt, framgångar och forskningsutmaningar som rör hjärnan. Lär dig mer om hjärnforskningens historia, hur nya visualiseringmetoder fungerar och varför det bidrar till forskningsframgångar. Hör om de senaste teknikerna såsom singelcell-sekvensering, Optogenetik och pluripotenta stamceller (iPS), som driver forskningen framåt. 

Få svar på frågor om vad vi vet om hjärnan, vilka de senaste rönen är, vilka ambitioner forskarna har för behandlingsstrategier för olika neurosjukdomar och vad det är som driver forskningen framåt just nu. Välkommen att ställa dina frågor på plats den 28 november klockan 17.15! 

MEDVERKANDE:

Sten Linnarsson, professor vid Karolinska Institutet med fokus på singel cell-sekvensering. Ingår i styrgruppen för det globala projektet Human Cell Atlas.

Malin Parmar, professor vid Lunds universitet med fokus på nya tekniker för att behandla Parkinsons sjukdom.

Konstantinos Meletis, docent vid Karolinska Institutet med fokus på beroendeproblematik, autism och depression.